Auto kola Dule

Obuka

1. Teorijska obuka
2. Teorijski ispit
3. Lekarsko uverenje

4. Praktična obuka
5. Praktični ispit
6. Polaganje prve pomoći

TEORIJSKA OBUKA

Teorijska obuka se sprovodi u našim posebno opremljenim učionicama za tu namenu uz korišćenje adekvatne opreme i literature. Teorijska nastava se izvodi po nastavnom planu i programu Auto Škole Dule u skladu sa zakonom o bezbednosti saobraćaja.

Teorijsku obuku sprovode naši licencirani predavači, koji maksimalno prilagođavaju vreme teorijske obuke prema kandidatima. Imamo dve grupe, pre podnevne i popodnevne za teorijsku nastavu.

Polaznici B kategorije koji ne poseduju nijednu kategoriju su u obavezi da odslušaju 40 časa, dok kandidati koji već poseduju neku kategoriju slušaju 7 časa. Čas traje 45min i dnevno je maksimalno moguće odslušati 3 časa teorijske nastave.

Naše učionice su opremljenje računarima, na kojima kandidati vežbaju potrebna pitanja za praktični ispit.

Auto Škola Dule Vam nudi kvalitetnu nastavu uz primenu savremenih nastavnih sredstave, a kako bi ste na što zanimljiviji način shvatili i naučili kompletan sadržaj nastave.

Prolaznost iz prvog pokusaja na teorijskom ispitu je veća od 80%.

LEKARSKO UVERENJE

Sledeći korak je vađenje lekarskog uverenja. Da bi kandidat stekao uslove za početak praktičnog dela ispita, potrebno je da dostavi LEKARSKO UVERENJE za upravljanje motornim vozilima, koje izdaju zdravstvene ustanove koje su za to specijalizovane.

PRAKTIČNI ISPIT

Praktični ispit mora da sadrži najmanje 15 ispitnih zadataka, a jedan od njih će kandidatu biti dodeljen slučajnim izborom putem računara. Svaki ispitni zadatak podrazumeva: radnje koje treba obaviti na poligonu, trasu kojom će kandidat voziti i radnje koje se izvode na pojedinim delovima trase.

Tokom dela praktičnog ispita na POLIGONU kandidat mora da pokaže da je savladao sledeće poligonske radnje: vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake; parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad; parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad; polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake; zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom; kočenje i zaustavljanje.

TEORIJSKI ISPIT

Nakon što prođe sve časove teorije, kandidata očekuje TEORIJSKI ISPIT.

Test se polaže na računaru u našoj školi i traje 45 minuta.
Da bi kandidat položio test, mora da ima najmanje 85% od ukupnog broja poena.
Kandidat dobija rezultate ispita, odmah nakon što završi test.
Svako testiranje se snima video kamerom i na snimku se vide svi kandidati.

Ovde kandidati mogu vezbati sva pitanja koja su moguca kombinacija na ispitu
https://servisi.euprava.gov.rs/autoskole/Account/Login

PRAKTIČNA OBUKA

Najbitniji segment obuke vozača svakako jeste praktična obuka upravljanja vozilom u saobraćaju.

Praktičnu obuku obavljaju naši instruktori koji poseduju licencu za to, i koji svoje znanje svake godine usavršavaju pohadjanjem seminara unapređenja znanja u agenciji za bezbednost staobraćaja.

Instruktor vožnje je bez sumnje najbitniji deo svake auto škole, instruktor vam pruža sigurnost i usmerava vas ka ispravnim navikama u vožnji. Odlika svakog dobrog instruktora je da se posveti svakom kandidatu i da sa njim stekne prijateljski odnos

Zabluda je da se vožnja uči tek nakon sticanja vozačke dozvole.

Tada stičete dodatnu rutinu i iskustvo.

Plan praktične obuke vozača sadrži određeni broj časova, koji su uskladjeni sa zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Dobar instruktor prilagođava obuku mogućnostima svakog kandidata…

Prolaznost na praktičnom ispitu iz prvog pokušaja nam je veća od 70%.

Vršimo obuku kandidata za sledeće kategorije:
AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE

ISPIT IZ PRVE POMOĆI

Pri podnešenju zahteva za dobijanje vozačke dozvole, uz potrebnu dokumentaciju koja čini uverenje o položenom vozačkom ispitu iz auto škole i lekarskog uverenja kandidat prilaze i potvrdu za prvu pomoć.

U saradnji sa klinikom koja ima dozvolu za polaganje prve pomoću, našim kandidatima je omogućeno da u prostorijama naše škole odslušaju potrebna predavanja iz prve pomoći i polaganja ispita iz pružanja prve pomoći.

Auto škola Dule © 2020 / Sva prava zadržana | Izrada web sajta: DART Studio & ATEC Technologies
Scroll